บรรทัดฐานทางความคิดของคนเรา
มักจะถูกใช้เพื่อตัดสิน และตีความว่า….

"สิ่งใดที่ตามองไม่เห็น…สิ่งนั้นย่อมไม่มีอยู่จริง"

 

น่าเสียดาย…
ที่เราพลาดชมสิ่งสวยงามโดยไม่รู้ตัว
…หากเปลี่ยนจากการสัมผัสด้วยตามองเห็น
มาสู่การใช้ จิตใจ รับรู้

และค้นหาด้วยความรู้สึก
หลาสิ่งหลายอย่างจะปรากฏต่อเรา…
เหมือนที่เรามองไม่เหมือนเวลา…
แต่รู้สึกถึงได้เมื่อมันผ่านไป
เหมือนที่เรามองไม่เห็นความรัก…
แต่เรารู้สึกได้จากแววตาที่อ่อนโยน
และอ้อมแขนอันอบอุ่น
เหมือนที่เรามองไม่เห็นสายลม…
แต่รู้สึกได้ ถึงความสดชื่นของไอเย็นที่ผ่าน
 
———————————–
 
Barbie_Lunista_GirL
01.23 a.m.  10  Aug  06

Advertisements