ด้วยเรามีที่มาต่างกัน…สิ่งที่เราได้รับมาก็ต่างกัน
สิ่งที่เราถ่ายทอดสู่กันและกัน…จึงแตกต่างกันไปด้วย
เราคงไม่อาจคาดหวังให้ใครคิด…หรือทำในสิ่งเดียวกับเรา
เพราะแม้แต่เราเอง….ก็ยังทำและคิด…ไม่เหมือนใครๆเขา
 
ในสังคมนี้
มิใช่การอยู่ร่วมกันด้วยความเหมือน
มิตรภาพของเราจึงจะสวยงาม
หากแต่มันกลับอยู่ที่ว่า…
จะทำอย่างไร…ให้เราสามารถอยู่กับความต่าง
ได้อย่างเป็นสุขที่สุด
 
P.S.เพราะในความแตกต่างระหว่างเธอกับฉัน
จึงทำให้วันนี้…ฉันดีใจ
ที่ได้รู้สึกดีๆกับเธอ
แม้เธอจะไม่เคยเห็นฉันอยู่ในสายตา…
 
Barbie_LunistA_GiRL
09.05 a.m. 12 Oct 2006
 
Advertisements