"DoNT WoRRy…Be HaPpY!!"

 คาถาหกพี (6Ps) ให้หมั่นท่องไว้เสมอ แล้วจะเป็นคนทำงานที่มีความสุข
มีผู้ชื่นชอบ อยากให้การสนับสนุน มีอย่างนี้ !!

1. Positive Thinking

คือการมองโลกในแง่ดี
มีทัศนคติที่เป็นบวกอยู่เสมอ จะไม่มองอะไรในแง่ร้ายเลย
ใครทำได้อย่างนี้จะไม่มีปัญหากับคนอื่นเลย

2. Peaceful Mind
การมีจิตใจที่สงบ จะสร้างความสุข
ที่คนอื่นต้องอิจฉา เพราะใจเราจะไม่ดิ้นรน นิ่ง ไม่ตื่นเต้นหวั่นไหว
ตามกระแสที่ถูกปั่นจากผู้ที่มีจุดมุ่งหมายอื่นแอบแฝง

3. Patient

 คือการที่มีความอดทน มิได้หมายถึงความเฉยชา
คนเราจะให้ทุกอย่างเป็นตามใจเราคงยาก มันต้องมีช่วงที่เป็นของ
คนอื่นบ้าง แต่ถ้าเรารู้จักอดกลั้น อดทน รอคอยให้ถึงช่วงของเรา
การแก่งแย่งชิงดีย่อมไม่เกิด การไม่ทำอะไรเลยแล้วส่วนรวมเดือดร้อน
ไม่ถือเป็นความอดทนที่ถูกต้อง

4. Punctual
คือการตรงต่อเวลา การมีวินัย บ้านเราชอบหาข้อแก้ตัว
รออีกหน่อยไว้ให้ลูกหลานเรามีวินัยก็แล้วกัน ทำไมเราไม่ทำเป็นตัวอย่าง
นิ้วก้อยกับนิ้วหัวแม่มือ แม้มีขนาดไม่เท่ากันก็อยู่ในมือเดียวกัน
ต้องทำหน้าที่พร้อมกันในเวลาหยิบของ จะเกี่ยงว่าตัวเล็กตัวใหญ่ไม่ได้
อย่าผิดคำพูด อย่าผิดนัด คนเป็นใหญ่ชอบไปงานช้า
เพราะคิดว่าตนสำคัญคนอื่นต้องรอแสดงถึงความยิ่งใหญ่ คิดผิดนะ

5. Polite
คือความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน ยิ่งใหญ่ยิ่งต้องมีตัวนี้มาก
มีมากเท่าใดคนอื่นจะยิ่งเกรงมากขึ้นเท่านั้น ยกตัวอย่างเรื่องรวงข้าว
ที่มีเมล็ดข้าวมากเท่าใด ก็ยิ่งโน้มลงติดดินมากเท่านั้นช่อนั้นจะมีค่ามาก
เพราะให้ผลผลิตดีกว่าช่อที่ยืนล้อลมได้สูงๆ แต่ไม่มีเมล็ด
เกี่ยวไปแล้วก็ทิ้งเป็นฟาง เอาไปสีก็เปล่าประโยชน์

6. Professional

หมายถึงความเป็นมืออาชีพ ในงานของตนต้องรู้
ต้องทำอย่างดีที่สุด ต้องมีความรู้ ความสามารถอย่างมืออาชีพ
ทำหน้าที่ให้เหมาะสม หมั่นฝึกปรือแสวงหาความรู้ให้ทันสมัยทันโลก
และต้องทำงานได้ตามความต้องการขององค์การด้วย
มิใช่เพียงตนเองมีความรู้เก็บไว้กับตัวเองแต่อย่างเดียว

คาถาทั้งหกข้อนี้จะทำให้คุณมีจิตใจดี สงบ มุ่งมั่นอยู่กับงาน
มองโลกในแง่บวก รู้ตน รู้สถานะ ไม่คิดฟุ้งซ่าน
ลงมือทำงานในหน้าที่ให้เต็มความสามารถด้วย พกสูตรนี้ไว้ โตวันโตคืน

(*Cradit for K.dOrOtEe naka.)

****************************

Barbie_LunistA_GiRL

08.45 a.m. 19 December 2006

มาแต่เช้าเยย…ฮ้าว!! (-_-‘)

ขอแว่บไปนอนต่อก่อนนะคะ….oo(-_-)กาดู๊บ…กาดึ๊บ

Advertisements