มีหนังสือเล่มหนึ่งกล่าวไว้ว่า….
 
"ความรักที่มั่นคง…มีรากฐานมาจากมิตรภาพที่ยั่งยืน
หลายคนเกิดคำถามตามมา…
แล้วความยั่งยืนของมิตรภาพนั้น…อยู่ที่ไหน?
คำตอบอยู่ไม่ไกล…
…ก็อยู่ที่หัวใจไงล่ะ"
 
ในโลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่างหรอก
การยอมรับข้อบกพร่องของผู้อื่นและตัวเองได้
แล้วนำข้อดี มาเสริมซึ่งกันและกัน
อาจทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรา…ยั่งยืนยิ่งขึ้น
 
การสละความเอาแต่ใจของตัวเองทิ้งไปบ้าง
ความใส่ใจ…และรักษาน้ำใจซึ่งกันและกัน
อาจจะไม่ยากที่จะทำ…แต่ก็ไม่ง่ายสำหรับใครบางคน
ที่ไม่เคยรักใคร…นอกจากตัวเอง
 
p.s.วันนี้ feel เซ็งๆ พอก่อง -*-
 
 
****************
 
Barbie_LunistA_GiRL
01.17   20 Jan 2007
 
 
 
Advertisements