Sometimes…

something never give us happy

although we’ve been waiting for them…

 for all our life time,

"I ‘m really missing you."

ตื่นนอนตอนเช้า ไม่อยากมาทำงานเร๊ย

แต่สุดท้ายก้อต้องตื่น…มามี๊สอนว่าหน้าที่ต้องมาก่อน

รีบเหาะมา เจ้านายก้อไม่มาซะงั้น  – -*

วันนี้ใช้เวลาผ่านไปอย่างเอื่อยๆ…เปื่อยๆ

แล้วเธอก้อ "ปิ๊ง!" onlineเข้ามา*-*

ถึงไม่รู้ว่าเธออยู่บนซีกไหนบนโลกใบนี้

ให้เธอรู้ไว้ว่า…เธอทำให้คนๆนี้ยิ้มได้เสมอ

Because you are my inspiration.

"เพราะฉันมีเธอ…เป็นแรงบันดาลใจ"

God bless you. (คิดถึง…ที่ซู๊ดดด!)>"<

 from benz to benz

23 Jun 2008

05.37 p.m.

 

Advertisements